Så har snickarna dragit på semester, ett stort antal av dem vart fall. Onsdag, torsdag och fredag förra veckan var här 6 snickare som skruva gips och satte fönstersmygar.

Jag får lov att säga att det gick bättre än vad jag räknat med när de var så många, i fredags så var gipsningen klar och samtliga fönstersmygar monterade. Detta resulterade i att jag med stor förhoppning har en målare på plats idag som börjat med spackling av väggar och tak.

I eftermiddag kommer lille-John dit med sin grävmaskin också och ska flytta runt jordhögar och hjälpa mig med stuprör och annat kul.

Fredag så smiter jag på semester, och oj vvad kul det ska bli och ta på snickarkläder/målarkläder på ett helt annat bygge nu när man ändå har gått och mecklat på detta sedan i februari.